Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.trustunderwear.eu jest Eva Trade Ewa Dobija z siedzibą w Warszawie, 03-984 przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 7/102, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6691947112, REGON: 331000920, adres e-mail: biuro@trustunderwear.eu , zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym. Dane w tym celu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, brak ich podania skutkować będzie niemożnością złożenia zamówienia w sklepie.
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingowych o produktach i usługach dostępnych w naszym sklepie internetowym drogą elektroniczną o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania za zgoda użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W wyniku profilowania przypisany zostanie danej osobie profil w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, określonych działań marketingowych.
 5. W ramach uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na promowaniu oferowanych produktów, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, związanych m.in. z przesyłaniem informacji handlowych lub marketingowych o produktach i usługach dostępnych w naszym sklepie internetowym, jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich realizacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy.
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, tj. prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do odwołania zgody na przetwarzanie lub żądania ich przeniesienia.
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@trustunderwear.eu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, przetwarza je zgodnie z prawem, zabezpiecza przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka COOKIES

 1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep internetowy). 
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.